درخواست دریافت مساعدت حج تمتع 1439

تغییر زمان برگزاری دهمین گردهمایی دانش آموختگان

"دانش آموختگان و عرصه های فعالیت و خدمت"

برای دریافت خدمات آموزشی، راتبه (بورس)، مشاوره شغلی و تحصیلی و پیگیری امور اداری کلیک کنید.

این مرکز از طرح‌ها و فعالیت‌های کارآفرینانه و نوآورانه دانش‌آموختگان حمایت می‌کند.

برای حضور در دوره‌های کوتاه‌مدت دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان کلیک کنید.

پیوندهای مرتبط